Hvordan bli leverandør på Bue - Ålgård?

Nye Veier gjør våre anskaffelser etter lov om offentlige anskaffelser. For å komme i posisjon til leveranser til ny E39 mellom Bue og Ålgård må du følge med på våre nettsider og kunngjøringer. Arbeidet med anskaffelser starter når reguleringsplanen er vedtatt av Bjerkreim og Gjesdal kommuner.

Arbeidet med strekningen E39 fra Bue til Ålgård vil bli organisert som en totalentreprise. Forespørsel til markedet vil gå ut etter at reguleringsplanen er vedtatt.

Nye Veier vil med jevne mellomrom være deltaker på konferanser og innlede om våre planer og våre anskaffelser. Vi kommer også til å gjennomføre egne informasjonsmøter og konferanser om aktuelle kontrakter.

Vår direktør for kontrakt og marked, Bjørn Børseth, gjør rede for hvordan du kan komme i posisjon til å bli leverandør.

 

Slik gjør Nye Veier våre anskaffelser.

Se pågående og kommende konkurranser