Gi dine innspill

Vi vil være sikre på at vi har tenkt på alt. Ikke bare på hva som er viktig nå eller for den enkelte, men også på hva som blir viktig for små og store og miljøet rundt oss i framtiden. Hjelp og engasjement fra deg gjør at vi sammen kan bygge den beste løsningen – slik at vi kommer noen vei. På kartløsningen nedenfor kan du gi oss detaljert informasjon.

Nye Veier er avhengig av innspill fra dere, som er lokalkjente i området. Vi har allerede mye informasjon, som er registrert i offentlige databaser. Denne informasjonen bruker vi aktivt i planleggingen. Du har kanskje annen og mer detaljert informasjon, som du tror er av verdi for vår planlegging.

Klikk på festenål og etterpå i kartet for å gi innspill. Vi trenger navn, adresse, postnummer og poststed og epost. Da kan vi eventuelt følge opp den informasjonen du gir oss.
Fyll ut skjemaet som dukker opp og klikk på "Lagre".
Etter at du lagret innspill ved å klikke på "Lagre" kan det ikke redigeres.
Når vi starter det formelle arbeidet med planen kommer det nye runder hvor det blir mulig å gi merknader. Da er det plan- og bygningslovens bestemmelser og frister, som gjelder for det formelle planarbeidet.