Vi holdt informasjonsmøte om planleggingen

Skal vi komme noen vei, trenger vi din hjelp. Nye Veier bygger ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård. Når denne hovedveien står ferdig, vil reisetiden være halvert. Vi har mange hensyn å ta før veien står ferdig. Selv om målet er å bringe deg så raskt og trygt frem som mulig, skal vi legge vekt på natur- og kulturverdier og huske på alt fra bussholdeplasser til sideveier. Derfor planlegges hver bit av strekningen i detalj.

Vi skal snart i gang med å planlegge strekningen fra Eigersund kommune til Bue i Bjerkreim kommune. I løpet av kort tid begynner arbeidet med arkeologiske registreringer og undersøkelser av grunnen på deler av strekningen.

Nye Veier gjennomførte informasjonsmøte

Tid: Torsdag 2. desember, fra kl 1930 til 2100

Sted: Bjerkreim samfunnshus, Vikesågata 55, Vikeså

Nye Veier orienterte om våre planer fremover. Vi ga svar på hva som skjer når, og hvordan du kan holde deg informert. Grunneiere i området fikk informasjon om hvordan vi gjennomfører vårt grunnerverv. Dette er veldig tidlig i planleggingen. Vi ga ikke svare på spørsmål om konkrete løsninger, som for eksempel underganger, skråninger, utforming av kryss og andre løsninger. Dette kommer på et senere tidspunkt.

Møtet ble streamet live og opptak av møtet finner du her nettsider.

Vi vil være sikre på at vi har tenkt på alt. Ikke bare på hva som er viktig nå eller for den enkelte, men også på hva som blir viktig for små og store og miljøet rundt oss i framtiden. Hjelp og engasjement fra deg gjør at vi sammen kan bygge den beste løsningen – slik at vi kommer noen vei.
Vi har åpnet en tjeneste på våre nettsider hvor du kan gi oss detaljert informasjon.

Hvorfor ny vei?

  • Sikrere vei, færre ulykker
  • Knytter regionen sammen
  • Halverer reisetiden

Presentasjonen vi gikk gjennom på møtet.