Opprydding etter grunnundersøkelser ved Odlandshølen

Siden mars 2022 har det blitt utført arbeid med grunnundersøkelser ved Odlandshølen. Det har blant annet blitt utført såkalte kjerneboringer, som vi gjennomfører for å få et bilde av fjelloverflaten under bakken.

Kjerneboringene har tatt lang tid. Dette skyldes at vi har støtt på veldig grove grusmasser under bakken. Dette  har ført til ødeleggelse av boreutstyr, og at vi måtte ta i bruk en kraftigere borerigg en opprinnelig planlagt.

Hensynet til de store natur- og kulturverdiene har vært viktig premiss for gjennomføringen. Det har vært jevnlig dialog med Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune om disse forholdene. Det har eksempelvis blitt brukt helikopter til å frakte utstyr til/fra borehull på nordsiden av elva av hensyn til automatisk fredete kulturminner.

Opprinnelig plan var å fjerne grusrester ved borehullene fortløpende. På sørsiden av elva ble dette gjort med en såkalt sugeslange. Denne metoden var ikke mulig å benytte for fjerning av grusmasser ved borehullene på nordsiden av elva, fordi slangen ble tatt av strømmen i elva. Derfor har massene blitt liggende igjen ved de to borehullene på nordsiden av elva.

En lokal entreprenør har nå blitt engasjert til å fjerne grusmassene som ligger ved de to borehullene på nordsiden av elva. Grusmassene vil bli samlet i store sekker og flydd med helikopter over til sørsiden for videre borttransport med bil til godkjent mottak. Arbeidene vil bli utført i løpet av de to nærmeste ukene.