E39 Herdal – Røyskår

Korridoren gjennom Lyngdal kommune er om lag ti kilometer lang. Strekningen starter med planfritt kryss i Herdal i øst, og går vestover til planlagt kryssløsning på Røyskår. Parsellen er planlagt som fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Veien skal etableres i krevende, kupert terreng. Anlegget vil bestå av flere tunneler og broer, og bro over elva Lygna. Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS startet anleggsarbeidene i oktober 2021. Forventet ferdigstillelse av prosjekt i 2025. Det er Nye Veier som har planlagt detaljreguleringsplan for strekningen mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune. Planen ble vedtatt av kommunen i juni 2020.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

Fakta om E39 Herdal – Røyskår

10
kilometer ny E39
4
felt
110
km/t
2021
planlagt byggestart
2025
forventet ferdigstillelse

Ny E39 har betydning for mange