E39 Herdal-Røyskår høring av detaljreguleringsplanen

Nye Veier la detaljreguleringsplanen for E39 mellom Herdal og Røyskår ut på offentlig høring 24. mars, 2020. Høringsperioden ble avsluttet 20. mai.