E39 Herdal-Røyskår kontaktpersoner

Du kan komme i kontakt med prosjektet på flere måter.

Kontaktpersoner:

Harald J. Solvik, prosjektsjef
Telefon: 977 84 919

Bruk denne e-posten for å komme i kontakt med prosjektet:
post@nyeveier.no.