Kunngjør veikontrakt til tre milliarder kroner

Nye Veier kunngjør konkurransen om å bygge nye E39 fra øst til vest i Lyngdal kommune. – Denne kontrakten gir store muligheter for lokale virksomheter og internasjonale entreprenører. Målet er å signere kontrakten i mai og starte anleggsarbeidet sommeren 2021.

Det sier Harald J. Solvik, som er prosjektsjef for denne strekningen. Forventet åpning av veien er 2024.

- Dette blir en utfordrende og spennende kontrakt for entreprenørene. Vi skal bygge ti kilometer motorvei gjennom et landskap som likner på en eggekartong. Her er det åser med tunneler og daler som krysses med høye broer, forklarer Solvik.

Kontrakten er fastprisbasert og kunngjort verdi er tre milliarder norske kroner. I den internasjonale anbudskonkurransen har kontrakten fått navnet «Lyngdal øst til Lyngdal vest».

Konkurransen er offentliggjort.

frem til 5. oktober kan entreprenører søke om kvalifisering for å delta i konkurransen. For å bli kvalifisert til å kunne gi tilbud må leverandørene oppfylle en rekke med krav. Dette er krav knyttet til for eksempel erfaring med liknende prosjekter, helse-, miljø og sikkerhet, skatter og avgifter, finansielle forhold og organisering pluss andre forhold.

Nye Veier har samlet erfaringene med de siste års kontrakter. Kontrakten på E39 gjennom Lyngdal er en utvikling til en ny type kontrakter. Her er reguleringsplanen vedtatt, og planen er grunnlaget for fastprisen i totalentreprisen. Når kontrakten er signert starter den valgte totalentreprenøren og Nye Veier arbeidet med å forbedre prosjektet. Det som spares fordeles mellom partene. Samtidig gjøres et viktig arbeid med å sikre at alle forberedelser er gjort for å kunne starte anleggsarbeidet.

- Denne kontrakten sikrer at entreprenøren og Nye Veier har felles mål om å forbedre prosjektet, og redusere kostnadene, forsikrer Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.

 

Reguleringsplanen for strekningen ble vedtatt av Lyngdal kommune i juni 2020.

I den østlige delen av Lyngdal blir det et stort kryss, som gjør det lett å komme til Lyngdal. I tilknytning til krysset gis det muligheter for etablering av servicesenter for veifarende. Krysset forventes også å gi økt potensial for annen næringsutvikling. Ved kryssene etableres det parkeringsplasser for å legge til rette for bruk av kollektivt.
Fra krysset kjører bilisten vestover inn i Rossåstunnelen som er 3,4 kilometer lang, fulgt av brua over Lygna med en lengde på 300 meter høyde på 70 meter. Fra brua kjører bilistene rett inn Kålåstunnelen som er 2,8 kilometer lang. Strekningen avsluttes med et kryss på Røyskår vest i Lyngdal. Parsellen er planlagt som fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. I tillegg skal det bygges vei fra motorveien og ned til dagens E39 i Herdal.

- Ny E39 vil bety mye for mange trafikanter, som kjører mellom Kristiansand og Stavanger. Dette er en strekning med mange ulykker og mange omkomne. Midtdeler, slakere svinger og bakker og bedre sikkerhet utenfor kjørebanene kommer til å redusere konsekvensene av ulykkene. Det er et godt resultat av motorveien, sier Solvik, som også legger til at entreprenøren vil få garantiansvar for veien i 20 år. Dette bidrar til et robust byggverk og minimalisert behov for veistengninger med bakgrunn i vedlikeholdsbehov.

For mer informasjon, kontakt:

Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.
Telefon: 975 01 310

Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør
Telefon: 992 43 558

Bilder