Muligheter for næringslivet

Byggingen av ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård er landsdelens største prosjekt innen samferdsel. Byggingen av E39 gir store ringvirkninger både i anleggsperioden og når veien står ferdig.

Hold deg oppdatert om anbudskonkurransen for Herdal til Røyskår

 

Slik gjør Nye Veier våre anskaffelser

Nye Veier har jevnlig arrangementer for våre leverandører hvor vi orienterer om prosjektene som kommer og våre anskaffelser. Dette annonserer vi på våre nettsider.

For deg, som ikke er totalentreprenør, så finnes det mange muligheter. Følg med på konkurransene og hvilke entreprenører, som kvalifiserer seg til å delta i konkurransen. Posisjoner deg enten alene eller sammen med andre ovenfor entreprenøren. Vær tydelig på hvordan ditt firma kan bidra til å nå Nye Veiers prosjektmål.

Er du i servicenæringen i nærområdet så betyr byggingen av motorveien mange muligheter. Husk på dine eksisterende kunder, som fortsatt er tilstede etter at anleggsperioden er avsluttet.