Varsel om planoppstart

Nye Veier varslet oppstart av planarbeidet for E39 fra Herdal til Røyskår i Lyngdal kommune 18. oktober 2019. Alle synspunkter, innspill eller opplysninger man mente Nye Veier burde kjenne til ved oppstart av reguleringsplanleggingen skulle sendes skriftlig innen 1. desember 2019.

På denne siden finner du informasjonen og dokumenter om oppstarten av planarbeidet for E39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune.

Dette var starten på det formelle arbeidet med en reguleringsplan for strekningen.

Nye Veier arrangerte åpen kontordager på Lyngdal rådhus 14. november fra klokken 16 til 19. Her var det vil bli anledning til å stille spørsmål og prate med de som jobber med prosjektet.

Innspill til oppstarten ble samlet.

Nye Veier varslet om utvidelse av planområdet.

Oppstartsbrevet

Oppstartsdokumentet

Annonsen i lokalavisene

Kart som viser området

 

Gi dine innspill elektronisk

I denne kartløsningen kunne du gi dine innspill elektronisk.

Kontaktpersoner:

Øystein Skofteland, Norconsult
Telefon 922 82 638
epost: e39hr@norconsult.com

Are Kristiansen, Nye Veier
Telefon 993 25 180
epost: e39hero@nyeveier.no

 

Hvorfor skal barn og unge i Lyngdal engasjere seg i E39?

Bilder