E39 Lyngdal vest - Ålgård

Nye Veier skal bygge ny E39 fra Røyskår i Lyngdal, Agder, til Ålgård i Rogaland. Ny, trafikksikker E39 vil binde sammen viktige deler av sørlige Norge. E39 er en viktig korridor for transport av varer og folk mellom Vestlandet og Europa. Strekningen er delt i flere prosjekter.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

Fakta om E39 mellom Kvinesdal og Ålgård

80
km
40
min kortere reisetid
110
km/t
30
NOK mrd