Høring og fastsettelse av planprogram med finsilingsrapport

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-1 og 12-9 varslet Nye Veier høring av planprogram med finsilingsrapport og anbefaling av korridor for ny E39 mellom Lyngdal vest og Kvinesdal 28.februar 2022, med frist for innsending av innspill 19.april 2022. I løpet av høringen kom det inn 72 innspill som er svart ut og vil følge saken. Kvinesdal og Lyngdal kommunestyrer fastsatte planprogrammet henholdsvis 18.mai og 16.juni 2022. Nedenfor finner du informasjon om prosessen, vedtak og alle høringsdokumentene med utsvaring.