Innspill til høring av planprogram med utsvaring

Det kom inn 72 innspill til høring av planprogram innenfor fristen. Det er 17 innspill fra myndighetene, 6 fra organisasjoner, lag og foreninger og 49 fra grunneiere og næringsliv. Innspillene er svart ut og tas med i det videre arbeidet,

Her kan du lese utsvaring av innkomne innspill:

Utsvaring av høringsuttalelser til planprogram 05.05.2022

Her kan du lese innspillene i sin helhet med oversikt over avsendere:

Myndigheter
Organisasjoner, lag og foreninger
Grunneiere og næringsliv