Kunngjøring høring av planprogram og anbefaling av korridor

Nye Veier varsler i samsvar med plan og bygningslovens §12-1 og 12-9 høring av planprogram og anbefaling av korridor for ny E39 mellom Lyngdal vest og Kvinesdal, i Lyngdal og Kvinesdal kommuner. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning og planprogram i henhold til forskrift for konsekvensutredning §6.

Nye Veier anbefaler linje/ korridor 5 med kryss på Frøytland. Anbefalt korridor legger opp til 5,3 km gjenbruk av dagens E39 mellom Tjomsland – Oppofte, og gir et mer effektivt og trygt trafikksystem enn dagens. 

For en lettere fremstilling av planprosess og anbefalt linje, se storymap med oppsummering av planprogram og finsilingsrapport.

Nye Veier er forslagstiller og har engasjert Sweco Norge AS for å bistå i planarbeidet. Berørte instanser og grunneiere vil bli tilskrevet.

Synspunkt eller innspill

Nye Veier ber om at innspillene til planprogram og anbefaling av ny korridor sendes inn skriftlig. Dette kan gjøres ved å bruke en av følgende kanaler:

Merk innspill med «E39 Lyngdal vest - Kvinesdal: Høring planprogram og finsilingsrapport»

Merknader eller andre relevante opplysninger må være oss i hende innen 19.april 2022.

Dokumenter som følger saken:

 

Folkemøter og åpne kontordager

I forbindelse med høring av planprogram og anbefaling av korridor for ny E39 inviterer kommunene til informasjonsmøte og åpen kontordag, for nærmere informasjon se her.

 

Har du spørsmål om planarbeidet?

Ta gjerne kontakt med oss:

  • Jan Håvard Øverland, Rådgiver - prosjektleder, tlf. 951 20 124
  • Espen Motzfeldt Drange, Rådgiver - prosjekteringsleder plan og prosess, tlf. 975 05 853

Bilder