15. september 2021 varslet Nye Veier i samsvar med plan- og bygningslovens §§12-1, 12-8, 12-9 om igangsettelse av arbeid med detaljreguleringsplan for framtidig ny E39 mellom Lyngdal vest og Kvinesdal på strekningen fra Røyskår til kommunegrensen mellom Kvinesdal og Flekkefjord.