E39 Mandal – Lyngdal øst

Nye Veier AS skal bygge ny E39 i forlengelse av Mandalskrysset i Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal, Agder. Veien planlegges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Strekningen som er regulert er omtrent 25 kilometer. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lindesnes kommunestyre den 16. juni 2022 i sak 47/22 (planid 202007), detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lindesnes kommune. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lyngdal kommunestyre den 12. mai 2022 i sak 31/2022 (planid 202013), detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune. Den nye veien erstatter ulykkesutsatt strekning, preget av møteulykker. Trafikk løftes også bort fra kupert terreng med lange bakkepartier som vinterstid ofte skaper trafikale utfordringer. Trafikken ledes også bort fra sentrumsnære områder av tettstedet Vigeland og Mandal by. Reisetiden mellom Herdal og Kristiansand halveres.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo