E39 Mandal – Lyngdal øst

Lindesnes og Lyngdal kommuner vedtok områdeplan for E39-korridor fra Mandalselva gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune våren 2020. Den nye korridoren er om lag 25 kilometer. Nye Veier meldte oppstart for detaljregulering 4. desember 2020. Målet er vedtatt plan innen desember 2021. Antatt byggestart første halvår 2023, med åpnet vei i løpet av 2026. Planprosessen har egen informasjonsside. Lenke til siden finner du under fanen "Hold deg oppdatert".

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo