E39 Mandal – Lyngdal øst

Nye Veier AS planlegger ny firefelts motorvei fra Mandalselva gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal, Agder. Veien planlegges som firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Strekningen som skal reguleres er omtrent 25 kilometer.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo