E39 Mandal øst – Mandal by

Den første delstrekningen av Nye Veiers E 39-prosjekt Kristiansand – Ålgård åpnet 22. desember 2021. Statssekretær Mette Gundersen fikk æren av å erklære Mandal øst – Mandal by for åpnet, mer enn et halvt år foran skjema. Kontraktsverdi for prosjektet var 1,75 milliarder kroner eks. mva. Totalentreprenør: Hæhre. Prosjektet består av: Syv kilometer firefelts-motorvei med fartsgrense 110 km/t. Seks kilometer tofelts-vei med fartsgrense 90 km/t. To planfrie kryss, samt tilkobling tofelts-vei til eksisterende E 39 ved Mandal by. Lengre bruer: Dalan bru på 110 meter og Ramsdalen bru på 170 meter. I tillegg er det viltkrysninger og kulverter for lokal- og driftsveier.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
14
km
1
tunnel
2
broer
2019
byggestart
2022
åpnes

Filmer

Her kan du se videoer og animasjoner fra prosjektet