E39 Mandal øst – Mandal by

Kontraktsmodellen er Nye Veiers første totalentreprise med integrert samhandling, hvilket betyr at utførende entreprenør skal bidra i reguleringsprosessen. Kontraktsverdi er 1,75 milliarder kroner eks. mva. Totalentreprenør: Hæhre. Prosjektet består av: 7 kilometer firefelts-motorvei med fartsgrense 110 km/t. 6 kilometer tofelts-vei med fartsgrense 90 km/t. Detaljreguleringsplan del 1 av 2 vedtatt 5. september 2019. Anleggskontrakt signert: 9. oktober 2019. Prosjekt ferdig utbygd juni 2022. Består av: To planfrie kryss, samt tilkobling tofelts-vei til eksisterende E 39 ved Mandal by. Lengre bruer: Dalan bru 110 meter. Ramsdalen bru 170 meter. Viltkrysninger, kulverter for lokal- og driftsveier.

Kontaktinfo
14
km
1
tunnel
2
broer
2019
byggestart
2022
åpnes

Filmer

Her kan du se videoer og animasjoner fra prosjektet