E39 Ytre ringvei

Målet med E39 Ytre ringvei er å avlaste lokal trafikk for å øke samfunnssikkerheten og sikre et effektivt stamveinett mellom Øst- og Vestlandet. Ytre ringvei ligger i Kristiansand og kobler sammen E39 fra vest med E18 fra øst.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo