E6 Innlandet

Nye Veier bygger 80 km firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer sør. Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Veiprosjektet knytter sammen innlandskommunene i Mjøsområdet med nesten 200000 innbyggere. Utbyggingen av Kolomoen - Moelv er startet. Strekningen åpner i desember 2020. Prosjektet Moelv - Lillehammer - Øyer er under planlegging.

15. april 2019 Nye Nederkvern bru er klar for vårflommen

I forrige uke ble forskalingen på nye Nederkvern bru i Brumunddal fjernet. Den nye brua over elva Brumunda er den største konstruksjonen som bygges på E6 forbi Brumunddal. Byggherren Nye Veier investerer ca. 600 millioner kroner på den tre kilometer lange strekningen forbi Brumunddal.

5. april 2019 Undersøker grunnforholdene for E6 Moelv - Øyer

Planleggingen og utbyggingen av firefelts E6 fra Moelv til Øyer begynner nå å vise igjen også ute i terrenget. Opp mot fem arbeidslag er og har vært i full sving med grunnundersøkelser for ny E6. Mest mulig kunnskap om grunnforholdene på hele strekningen er viktig for byggherren Nye Veier og de fremtidige entreprenørene som skal bygge 44 kilometer med firefelts motorvei fra Moelv til Øyer.

13. mars 2019 Tre tilbydere skal konkurrerer om å bygge nytt E6-kryss i Moelv

Tre tilbydere er kvalifisert for å konkurrere om utbyggingen av det nye motorveikrysset i Moelv. Utbygging av krysset har en antatt verdi på 150 – 200 millioner kroner.

Facebook ikonE6 på Facebook Facebook ikonVideoer på YouTube Facebook ikonNye Veier på Twitter

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer