E6 Innlandet

Nye Veier bygger 80 km firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer sør. Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Veiprosjektet knytter sammen innlandskommunene i Mjøsområdet med nesten 200000 innbyggere. Utbyggingen av Kolomoen - Moelv er startet. Strekningen åpner i desember 2020. Prosjektet Moelv - Lillehammer - Øyer er under planlegging.

3. juli 2019 Gi innspill i medvirkningsportalen for E6 Roterud - Storhove

E6 Roterud - Storhove

2. juli 2019 Åpner fem kilometer med nylagt asfalt på E6 over Bergshøgda

Natt til onsdag flyttes E6-trafikken over på det nybygde motorveifeltet fra Arnkvern til Tjernli. Dette gir E6-trafikantene fem kilometer ny tofeltsvei med 70 km/t. Samtidig åpnes nordgående påkjøringsrampe på Bergshøgda og sørgående avkjørings- og påkjøringsramper i Nydal. Den nordgående påkjøringsrampen i Nydalkrysset stenges.

27. juni 2019 Disse skal konkurrere om å bygge 23 km motorvei langs Mjøsa

Fire søkere går videre i konkurransen om å bygge ny E6 mellom Roterud og Storhove langs Mjøsa for Nye Veier. Kontrakten har en antatt verdi på 3,7 mrd. kroner eks. mva. og blir dermed Innlandets klart største veikontrakt noensinne.

Facebook ikonE6 på Facebook Facebook ikonVideoer på YouTube Facebook ikonNye Veier på Twitter

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer