E6 Innlandet

Nye Veier bygger 80 km firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer sør. Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Veiprosjektet knytter sammen innlandskommunene i Mjøsområdet med nesten 200000 innbyggere. Utbyggingen av Kolomoen - Moelv er startet. Strekningen åpner i desember 2020. Prosjektet Moelv - Lillehammer - Øyer er under planlegging.

23. oktober 2018 Ny trafikkomlegging på E6

Natt til onsdag legges trafikken om på E6 ved Økelsrud i Ringsaker. Trafikkomleggingen er nødvendig for å gjøre plass til byggingen av det nye Økelsrudkrysset mellom Brumunddal og Rudshøgda.

16. oktober 2018 E6 Moelv – Øyer er en unik mulighet for Innlandet

Nå foreligger bompengeopplegget for utbygging av 44 km firefelts motorvei fra Moelv til Øyer. Ny motorvei betyr bedre trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet og en unik mulighet til å styrke Innlandet som ett felles bo- og arbeidsområde.

16. oktober 2018 Nye Veier vil bruke dagens Mjøsbru til miljøkryssing

Nye Veier vil beholde eksisterende Mjøsbru og bruke brua til gående- og syklende, saktegående kjøretøy, kollektivtrafikk og lokaltrafikk. Nye undersøkelser viser at brua har lang restlevetid og at den egner seg godt til miljøkryssing mellom Moelv og Biri.

Facebook ikonE6 på Facebook Facebook ikonVideoer på YouTube Facebook ikonNye Veier på Twitter

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer