E6 Innlandet

Nye Veier bygger 80 km firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer sør. Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Veiprosjektet knytter sammen innlandskommunene i Mjøsområdet med nesten 200000 innbyggere. Utbyggingen av Kolomoen - Moelv er startet. Strekningen åpner i desember 2020. Prosjektet Moelv - Lillehammer - Øyer er under planlegging.

29. januar 2019 Gjenåpner E6 gjennom Skarpsnotunnelen i Moelv

Natt til onsdag 30. januar blir det slutt på omkjøringen via Ringsaker kirke og Steinsvingen i Moelv, ved at E6-trafikken tilbakeføres til eksisterende Skarpsnotunnel.

8. januar 2019 Nattarbeid på E6 og Rv. 25

Det er høy aktivitet i E6-prosjektet og det blir nattarbeid og endret kjøremønster flere steder allerede kommende natt. Dette medfører omkjøring via gamle E6 mellom Økelsrud og Moelv, manuell dirigering på E6 ved Tjernli sør for Brumunddal, samtrafikk mellom Rv. 25 og E6 i Åkerkrysset ved Hamar og manuell dirigering på Vangsvegen ved Disen.

23. oktober 2018 Ny trafikkomlegging på E6

Natt til onsdag legges trafikken om på E6 ved Økelsrud i Ringsaker. Trafikkomleggingen er nødvendig for å gjøre plass til byggingen av det nye Økelsrudkrysset mellom Brumunddal og Rudshøgda.

Facebook ikonE6 på Facebook Facebook ikonVideoer på YouTube Facebook ikonNye Veier på Twitter

Strekningene

Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Videoer