E6 Innlandet

Nye Veier bygger 80 km firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer sør. Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Veiprosjektet knytter sammen innlandskommunene i Mjøsområdet med nesten 200000 innbyggere. Utbyggingen av Kolomoen - Moelv er startet. Strekningen åpner i desember 2020. Prosjektet Moelv - Lillehammer - Øyer er under planlegging.

Siste nytt

25. april 2018 Nå har fuglene førsteprioritet i Åkersvika

Nye Veier har nå redusert byggeaktiviteten gjennom Åkersvika naturreservat. I april og mai er det fuglelivet som har førsteprioritet i våtmarksområdet ved Hamar. Når nye E6 står ferdig gjennom Åkersvika i 2020 har Norges første RAMSAR-område blitt 50 dekar større og mye bedre sikret mot forurensing.

16. april 2018 Nye trafikkomlegginger på E6 og Rv. 25 Vangsvegen

Tirsdag kveld starter arbeidet med å etablere midlertidig rundkjøring på Vangsvegen (Rv. 25) gjennom Ridabu. I tillegg skal av- og påkjøringen på vestsiden av E6 stenges. Arbeidene starter tirsdag ettermiddag og avsluttes torsdag morgen. Det blir manuell dirigering med korte stopp i trafikken.

13. april 2018 Strekningen E6 Ensby – Øyer legges til Nye Veiers portefølje

Samferdselsdepartementet har i dag publisert en pressemelding der de legger E6-strekningen Ensby – Øyer til vår portefølje.

Facebook ikonE6 på Facebook Facebook ikonVideoer på YouTube Facebook ikonNye Veier på Twitter

Strekningene

Nye Veier bygger nå 43 km firefelts motorvei fra Kolomoen til Moelv. Strekningen åpner i desember 2020. Utbyggingen av 37 km firefelts motorvei fra Moelv til Øyer sør er under planlegging.

Videoer