Reisetid veistrekning

0
0
0
0
0

E6 Innlandet

Nye Veier bygger flere strekningen i Innlandet. Den lengste strekningen er ny trafikksikker E6 fra Kolomoen til Otta, som videre kobler seg på E136 fra Dombås til Vestnes i Møre og Romsdal. I tillegg kommer kortere strekninger som Rv. 25 Hamar – Løten og Rv. 4 Hunndalen (Gjøvik) – Mjøsbrua. Hensikten med prosjektene er å bidra til økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i regionen. Første delstrekning på 12 kilometer fra Kolomoen til Kåterud sør for Hamar ble åpnet 8. oktober 2019. Andre delstrekning på 18 km mellom Kåterud og Brumunddal ble åpnet 1. juli 2020 og i desember 2020 åpnet nye 13 km mellom Brumunddal og Moelv. E6-prosjektene Moelv – Lillehammer – Øyer (43 km) og Øyer – Otta (90 km) er under planlegging.

Kontaktinfo
 • E6 Roterud - Storhove

  Kirkegata 72, 2609 Lillehammer

 • E6 Kolomoen – Moelv

  Vangsvegen 73, 2317 Hamar

 • E6 Moelv – Øyer

  Kirkegata 72, 2609 Lillehammer

 • E6 Øyer – Otta

  Kirkegata 72, 2609 Lillehammer

 • E-post

  post@nyeveier.no

 • Telefon sentralbord

  +47 479 72 727

Utbygging og oppgradering av veier er viktig for Innlandet

400 km
Bedre trafikksikkerhet, økt fremkommelighet og redusert reisetid

Nyheter

Filmer fra prosjektet