E136 Dombås – Vestnes

Strekningen ble flyttet til Nye Veier i Nasjonal transportplan 2022 – 2033.

Kontaktinfo