E16 Kongsvinger - E6

Nye Veier skal planlegge, videreutvikle og bygge ny E16 fra Kongsvinger til E6. Strekningen er cirka 60 kilometer og går gjennom kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger. Strekningen ble tildelt Nye Veier våren 2019. Vi ønsker å planlegge strekningen, som ett stort fellesprosjekt for å få til en god og helhetlig løsning for E16. Kommunestyrene i Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger inngått et interkommunalt plansamarbeid og etablert et styre som skal lede planarbeidet for den nye vegstrekningen.

Kontaktinfo

Nyheter