Fakta om E6 Kolomoen – Moelv

Nye Veier bygger ny E6 fra Kolomoen til Moelv i Hedmark. Veistrekningen er 43 km og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Hele strekningen skal åpnes i 2020.
Fremdrift

2019 – delåpning Kolomoen – Kåterud (12 km) høsten 2019
2020 – delåpning Kåterud – Brumunddal (19 km) sommeren 2020
2020 - delåpning Brumunddal - Moelv (12 km) oktober 2020
2020 - åpning av Moelvkrysset desember 2020 

Fakta
 • 43 km
 • Firefelts motorvei
 • Fartsgrense 110 km/t
 • Redusert reisetid med minimum ni minutter (basert på økt hastighet fra 80 til 110 km/t)
 • 13000 – 18000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) – mest mellom Hamar og Brumunddal
 • 11 toplankryss
 • 14 bruer på selve motorveien
 • 17 overgangsbruer
 • 33 kulverter
 • 80 konstruksjoner
 • 1 tunnel
 • 1 km med ny firefelts riksvei over Midtstranda
 • 40 km med lokalvei
 • 10 km gang/sykkelvei
 • Støytiltak ferdig innen et år etter at vegen er tatt i bruk – 1300 boliger er kartlagt som støyutsatt

E6 KOLOMOEN – ARNKVERN

Utbyggingen utføres av Hæhre Entreprenør AS. Delstrekningen Kolomoen – Kåterud (12 km) åpnet høsten 2019. Kåterud – Arnkvern (7 km) åpnet sommeren 2020. Strekningen går gjennom kommunene Stange og Hamar i Hedmark fylke.

Totalentreprisen for Kolomoen – Arnkvern omfatter også bygging av 4,3 km riks- og fylkesvei, 2,1 km kommunal vei og 3,1 km med gang- og sykkelveg. Hæhre har en egen nabokontakt/varslingstelefon (40 55 15 06)for henvendelser fra publikum om pågående anleggsarbeider.

Kommunestyret i Stange vedtok den 24. oktober 2012 reguleringsplanen for E6 Kolomoen – Kåterud. Reguleringsplan for den delen av E6 Kåterud – Arnkvern som ligger i Stange kommune ble vedtatt i kommunestyret 18. februar 2016. Reguleringsplanene er tilgjengelig på kommunens nettside

Kommunestyret i Hamar vedtok i februar 2016 reguleringsplanen for E6 Kåterud – Arnkvern. Reguleringsplanen bygger på kommunedelplanen som ble vedtatt av Miljøverndepartementet i april 2013. Relatert til utbyggingen vedtok Kongen i statsråd i januar 2016 å endre grensene for Åkervika naturreservat. Reguleringsplanene er tilgjengelige på kommunens nettside

E6 ARNKVERN – MOELV


Utbyggingen utføres av Veidekke Entreprenør AS. Delstrekningen Arnkvern – Moelv skal ferdigstilles i 2020. Strekningen er 24 km. Strekningen går gjennom Ringsaker kommune i Hedmark fylke.

Kommunestyret i Ringsaker har vedtatt tre reguleringsplaner for E6 Arnkvern – Moelv. Reguleringsplanene er tilgjengelig på kommunens nettside