Kontaktinformasjon E6 Kolomoen – Moelv

Kontaktinformasjon til Nye Veier AS.
Henvendelser fra publikum om pågående anleggsarbeider:
  • Kolomoen - Arnkvern: 44 55 15 06 (Hæhres nabokontakt/varslingstelefon)
  • Arnkvern - Moelv: 92 47 14 93 (Veidekkes nabokontakt/varslingstelefon)
  • Moelvkrysset: 46 87 89 67 (Peabs nabokontakt/varslingstelefon)
Nye Veier:
  • Utbyggingssjef E6 Kolomoen – Arnkvern: Kåre Nordsjø, 982 04 217
  • Utbyggingssjef E6 Arnkvern – Moelv: Jarle Kristian Tangen, 924 57 020
  • Kommunikasjonsrådgiver (pressekontakt): Rune Kjøs, 915 17 254

Besøksadresse:

Vangsvegen 73, 2317 Hamar
Åpne i Google Maps