E6 Moelv - Roterud

Nye Veier skal bygge ny E6 mellom Moelv og Roterud som strekker seg gjennom Ringsaker og Gjøvik kommune. Arbeidet med å utarbeide en ny reguleringsplan ble startet i 2019, og siden da har Nye Veier utført omfattende registreringer av natur, næring og sosiale interesser i planområdet. Vi har gjort tekniske beregninger og undersøkt ulike muligheter for en ny bru over Mjøsa og utvikling av den eksisterende veien til 4-felts motorvei.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo