E6 Moelv – Roterud

I slutten av juni 2023 ble planmateriell for ny E6 Moelv - Roterud tilgjengeliggjort i Ringsaker og Gjøvik kommuner. Når endelig planmateriale er ferdig utarbeidet høsten 2023 blir det oversendt kommunene for videre administrativ og politisk behandling. Det blir ventelig lagt til rette for høring og offentlig ettersyn i løpet av vinteren 2024.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo