E6 Moelv - Roterud

Nye Veier utvikler E6 til motorvei på strekningen Moelv-Roterud. Prosess med å utarbeide reguleringsplan for E6 på strekningen Moelv-Roterud er i gang. Reguleringsplanarbeidet ble startet i 2019. Det er siden oppstart blitt utført omfattende registreringer av natur, næring og sosiale interesser i planområdet. Dette er systematisert og vil inngå som et grunnlag for planarbeidet. Det er også utført omfattende tekniske beregninger og utredninger for å undersøke de tekniske mulighetene for en ny krysning av Mjøsa, samt utvikling av den eksisterende veien til 4-felts motorvei. Nye Veier jobber nå for at det kan foreligge et planforslag for oversendelse til kommunene vinteren 2022-23, hvorpå et endelig planvedtak i Gjøvik og Ringsaker kommunestyrer vil tidligst kunne skje etter høring og offentlig ettersyn i løpet av 2023.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo