E6 Roterud - Øyer

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Roterud i Gjøvik kommune til Storhove i Lillehammer kommune. Strekningen er 23 km lang og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Eksisterende E6 vil gjenbrukes på store deler av strekningen for å redusere utslipp og naturinngrep. I tillegg til motorvei blir det bygget ca. fire kilometer tunnel og bru over Lågen. Reguleringsplanen for Roterud - Storhove ble vedtatt i Lillehammer kommunestyre 24. november 2022, og i Gjøvik kommunestyre 1. desember.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
23
km
4250
meter tunnel
540
meter bro