Kontaktpersoner i Nye Veier

Kåre Nordsjø

Prosjektsjef


E-post:kaare.nordsjo@nyeveier.no

Elisabeth Sandberg

Senior kommunikasjonsrådgiver


Telefon:+47 975 61 629

E-post:elisabeth.sandberg@nyeveier.no