Kontaktpersoner i Nye Veier

Kåre Nordsjø

Prosjektsjef


E-post:kaare.nordsjo@nyeveier.no

Geir Gjervan

Senior kommunikasjonsrådgiver


E-post:geir.gjervan@nyeveier.no