Kart over planlagt E6 strekning mellom Storhove og Øyer i Innlandet

E6 Storhove – Øyer

Nye Veier bygger ny E6 fra Storhove i Lillehammer kommune til Øyer i Øyer kommune. Strekningen er ett av tre veiprosjekt på den større utbyggingen av E6 mellom Moelv og Øyer på Innlandet.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
Ti
kilometer
Fem
kilometer gjenbruk av vei
høsten 2023
byggestart