Fellesprosjektet Ringeriksbanen + E16 (FRE16)

Prosjektet er foreslått flyttet til Nye Veier i Nasjonal transportplan 2022 – 2033 (lansert 19. mars 2021).

Kontaktinfo