Gi innspill i medvirkningsportalen

E6 Storhove - Øyer

Nye Veier har fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for ny E6 mellom Storhove i Lillehammer kommune og Granrudmoen i Øyer kommune. På medvirkningsportalen kan du hente informasjon, gjøre deg kjent med prosjektet, og gi oss viktige innspill.

>> Gi innspill i medvirnkingsportalen for E6 Storhove - Øyer