Innhold

14. februar 2018 Kontakt oss

Kontaktinformasjon til Nye Veier AS og totalentreprenørene Hæhre Entreprenør AS og Veidekke Entreprenør AS.

14. februar 2018 Åkersvika naturreservat

Nye E6 skal bygges gjennom Åkersvika naturreservat. Dette er et sårbart område med høy verneverdi.

14. februar 2018 Om prosjektet

Nye Veier bygger ny E6 fra Kolomoen til Moelv i Hedmark. Veistrekningen er 43 km og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Hele strekningen skal åpnes i 2020.