Kontakt oss

Kontaktinformasjon til Nye Veier AS og totalentreprenørene Hæhre Entreprenør AS og Veidekke Entreprenør AS.

Henvendelser fra publikum om pågående anleggsarbeider:

  • Hæhres nabokontakt/varslingstelefon: 40 55 15 06 (Kolomoen – Arnkvern)
  • Veidekkes nabokontakt/varslingstelefon: 92 47 14 93 (Arnkvern – Moelv)

Nye Veier:

  • Prosjektdirektør: Øyvind Moshagen, 992 43 558
  • Utbyggingssjef E6 Kolomoen – Arnkvern: Kåre Nordsjø, 982 04 217
  • Utbyggingssjef E6 Arnkvern – Moelv: Jarle Kristian Tangen, 924 57 020
  • Kommunikasjonsrådgiver (pressekontakt): Rune Kjøs, 915 17 254
  • Besøksadresse: Vangsvegen 73, 2317 Hamar