Rv. 4 Hunndalen (Gjøvik) – Mjøsbrua

Strekningen ble flyttet til Nye Veier i Nasjonal transportplan 2022 – 2033.

Kontaktinfo