Rv. 4 Hunndalen (Gjøvik) – Mjøsbrua

Nye Veier er i gang med å vurdere mulig utvikling av riksvei 4. Det er strekningen Hunndalen-Mjøsbrua i Gjøvik kommune som vurderes. Prosjektets utstrekning mot nord vil sees i sammenheng med pågående reguleringsplan for E6 Moelv - Roterud.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo