Høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10 kunngjøres det at Nye Veier AS legger forslag til detaljregulering for E6 Kvænangsfjellet ut på høring og offentlig ettersyn. Rambøll Norge AS er engasjert som planfaglig rådgiver. Nedenfor finner du lenker til høringsbrev med frister, informasjon om åpen kontordag og digital innsynsløsning med mer.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo