E6 Nord-Norge

Nasjonal transportplan 2022 – 2033 gir en styrket satsing på riksveier i de nordligste strøk. Disse strekningene er spesielt værutsatt om vinteren, og en oppgradering vil øke fremkommelighet, pålitelighet og samfunnssikkerhet. I hovedsak handler prosjektene om å utbedre eksisterende vei og i større grad ta i bruk tuneller for å slippe unna de verste vinterovergangene. Vi vil over tid legge ut mer info om prosjektene fra den nye Nasjonale transportplanen. Strekningen over Kvænangsfjellet ferdigstilles ila. 2024. Deler av denne, Kvænangsfjelltunnelen, åpnet desember 2023.

Kontaktinfo

Nyheter