E6 Nord-Norge

Nasjonal transportplan 2022 – 2033 gir en styrket satsing på riksveier i de nordligste strøk. Disse strekningene er spesielt værutsatt om vinteren, og en oppgradering vil øke fremkommelighet, pålitelighet og samfunnssikkerhet. I hovedsak handler prosjektene om å utbedre eksisterende vei og i større grad ta i bruk tuneller for å slippe unna de verste vinterovergangene. Vi vil over tid legge ut mer info om prosjektene fra den nye Nasjonale transportplanen. Strekningen over Kvænangsfjellet er allerede under bygging. E6 Sørelva – Borkamo ble prioritert av Nye Veiers styre i desember 2021, samme år som strekningen ble overført til veiselskapet.

Kontaktinfo

Nyheter