Kontaktinformasjon E6 Kvænangsfjellet

Prosjektsjef: Lars Bjørgård, mobil 913 39 511

Prosjektleder: Steinar Rask, mobil 476 16 808

Kommunikasjonsdirektør: Christian Altmann, mobil 909 68 541

Kommunikasjonsrådgiver: Linn Herredsvela, mobil 995 17 661

Utbyggingsdirektør: Johan Arnt Vatnan, mobil 922 51 113