Kontaktinformasjon E6 Kvænangsfjellet

Kommunikasjonsdirektør: Christian Altmann, mobil 909 68 541

Konstituert utbyggingsdirektør: Lars Bjørgård, mobil 913 39 511