E6 Nordkjosbotn – Hatteng

E6 mellom Nordkjosbotn og Hatteng omfatter utbedring og omlegging av E6 fra Nordkjosbotn i Balsfjord kommune til Hatteng i Storfjord kommune. Dagens vei er svært ulykkesbelastet og har lav veistandard som ikke tilfredsstiller dagens krav. Veien er smal og har flere direkte avkjørsler. På store deler av strekninger er fremkommelighet og trafikksikkerhet lav – spesielt for næringstransport. Mulige tiltak er breddeutvidelse, utbedring av svinger og forsterkning av bæreevne. Det foreligger tre vedtatte reguleringsplaner for strekningen​​. Nye Veier overtok strekningen i ny Nasjonal transportplan for 2022 – 2033.​

Kontaktinfo

Nøkkeltall

2300 – 2700
Antall biler i døgnet (ÅDT)
23
km