E6 Sørelva – Borkamo

E6 mellom Sørelva og Borkamo omfatter utbedring og bygging fra Sørelva nord på Saltfjellet ned til Borkamo i Saltdal kommune. Dagens vei er til hinder for et sammenhengende og effektivt stamveinett i regionen​. I hovedsak dreier dette seg om særlig høy ulykkesbelastning, smal og svingete vei og lav fremkommelighet knyttet til vinterproblematikk. Det foreligger tre vedtatte reguleringsplaner for strekningen​ (vedtatt i 2015, 2017 og 2020)​. Nye Veier overtok strekningen i ny Nasjonal transportplan for 2022 – 2033. ​

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

Nøkkeltall

1000 – 1500
Antall biler i døgnet (ÅDT)
20
km