E6 Ranheim–Åsen

E6 Ranheim–Åsen er blant de høyest prioriterte i Nye Veier, og strekningen bygges ut i to etapper: Ranheim–Værnes og Kvithammar–Åsen. I juli 2018 ble Acciona Construcción valgt som totalentreprenør for utbyggingen mellom Ranheim og Værnes (23 km). Kontrakten har en verdi på ca. 4 milliarder kroner ekskl. mva. Det spanske konsernet samarbeider med Leonhard Nilsen & Sønner, Multiconsult Norge, samt Acciona Mantenimiento de Infraestructuras Byggestart: 2019. Byggeslutt: 2025. E6 Kvithammar–Åsen (19 km) er planlagt med byggestart i 2020 og ventes ferdig i 2025/2026. Denne kontrakten ble forhåndskunngjort i juni 2018, og frist for prekvalifisering er 14. september samme år. Entreprenør velges i februar 2019. Samlet prosjektkostnad: ca. 4,5 mrd. ekskl. mva. E6 Ranheim–Åsen bygges som firefelts motorvei med doble tunnelløp, og får i all hovedsak en fartsgrense på 110 km/t. Midt-Norges lengste tunnel (2 x 7,8 km) bygges gjennom Forbordsfjellet.

26. april 2018 Prosjekt Kvithammar–Åsen

Status: Kontrakt utlyses sommeren 2018. Optimalisering pågår.

22. mars 2018 Prosjekt Ranheim–Værnes

Konkurranse pågår, og fem entreprenørgrupper (se under) er prekvalifisert for å konkurrere om oppdraget.

8. desember 2017 Fakta om E6 Ranheim–Åsen

E6 Ranheim–Åsen er blant de høyest prioriterte prosjektene i Nye Veier, og konkurransen er i gang for første del av utbyggingen: Ranheim–Værnes (23 km). Sommeren 2018 blir totalentreprenør valgt, med sikte på byggestart i 2. kvartal 2019. For strekningen Kvithammar–Åsen (19 km) ventes bygestart ved årsskiftet 2019/2020. Hele strekningen er planlagt ferdig 2024/2025.

Videoer

Videoene under visualiserer E6-utbyggingen fra Ranheim i Trondheim til Værnes i Stjørdal. Vi gjør oppmerksom på at dette er videoanmisjoner basert på Statens vegvesens planer. Etter at Nye Veier overtok ansvaret, er det gjennomført en en rekke planendringer og optimaliseringstiltak for E6 Ranheim–Værnes. Kvithammar–Åsen-videoen er basert på gjeldende kommunedelplan. Også her er E6-planene betydelig modifisert. Nye og oppdaterte videoanimasjoner vil følge.

Prosjektet omfatter

42

kilometer vei

7

tuneller i to løp

5

bruer

2019

byggestart

2025/26

ferdig E6