E6 Ranheim–Åsen

E6 Ranheim–Åsen er blant de høyest prioriterte i Nye Veier og bygges ut i to prosjekter/kontrakter: 1. E6 Ranheim–Værnes (23 km): Totalentreprenør: ACCIONA Construction, i samarbeid med Multiconsult Norge og Leonhard Nilsen & Sønner. Kontraktsstørrelse: ca. 4 mrd. ekskl. mva. og vedlikehold. Porsjektkostnad: ca. 5,6 mrd. inkl. mva. Byggestart: 2019/2020. Byggeslutt: 2025. 2. E6 Kvithammar–Åsen (19 km): Kontrakten ble forhåndskunngjort, frist for prekvalifisering var 10. oktober, og entreprenør velges i mars 2019. Kontraktstørrelse: ca. 3,5 mrd. ekskl. mava. og vedlikehold. Prosjektkostnad: ca. 5,3 mrd. inkl. mva. Byggestart: 2020. Byggeslutt: 2025/2026. E6 Ranheim–Åsen bygges som firefelts motorvei med doble tunnelløp, og får 110 km/t som fartsgrense. Midt-Norges lengste tunnel (2 x 7,8 km) gjennom Forbordsfjellet. Utbyggingssjef: Jørund Gullikstad – 907 60 929 – jorund.gullikstad@nyeveier.no

26. april 2018 Prosjekt Kvithammar–Åsen

Kontrakten ble forhåndskunngjort i juni 2018, og fristen for prekvalifisering gikk ut 10. oktober. Entreprenør velges i mars 2019. Strekningen bygges som firefelts motorvei med doble tunnelløp, og får 110 km/t som fartsgrense. Midt-Norges lengste tunnel (2 x 7,8 km) går gjennom Forbordsfjellet. Kontraktstørrelse: ca. 3,5 mrd. ekskl. mva. og vedlikehold. Prosjektkostnad: ca. 5,3 mrd. inkl. mva. Byggestart: 2020. Byggeslutt: 2025/2026. Utbyggingssjef: Jørund Gullikstad – 907 60 929 – jorund.gullikstad@nyeveier.no – Prosjektleder: Lars Erik Moe – 908 99 486 – lars.erik.moe@nyeveier.no

14. september 2018 Prosjekt Ranheim–Værnes

Det spanske entreprenørkonsernet ACCIONA Construction er tildelt kontrakten sammen med sine norske underleverandører Multiconsult og Leonhard Nilsen & Sønner. Oppdraget omfatter prosjektering og bygging av 23 kilometer firefelts motorvei langs dagens E6-trasé. Det skal også bygges tre tunneler parallelt med de eksisterende, samt en ny tunnel forbi Hommelvik. I prosjektet inngår åtte bruer og tre toplanskryss. Kontraktsstørrelse: ca. 4 mrd. ekskl. mva. og vedlikehold. Prosjektkostnad: 5,6 mrd. inkl.. mva. Byggestart: 2019/2020. Byggeslutt: 2024/2025, Utbyggingssjef: Jørund Gullikstad – 907 60 929 – jorund.gullikstad@nyeveier.no – Prosjektleder: Grim Rønsberg – 926 15 116 – grim.ronsberg@nyeveier.no

8. desember 2017 Fakta om E6 Ranheim–Åsen

Strekningen bygges ut i to prosjekter: Ranheim–Værnes og Kvithammar–Åsen. ACCIONA Construction er totalentreprenør for Ranheim–Værnes (23 km). Kontraktsverdi: ca. 4 mrd. ekskl. mva. og vedlikehold. Prosjektkostnad: 5,6 mrd inkl. mva. Byggestart: 2019/2020. Byggeslutt: 2024/2025. E6 Kvithammar–Åsen (19 km) får byggestart i 2020 og fullføres i 2025/2026. Kontrakten ble forhåndskunngjort i juni 2018, og fristen for prekvalifisering gikk ut 10. oktober. Entreprenør velges i mars 2019. Kontraktsstørrelse: ca. 3,8 mrd. Prosjektkostnad: ca. 5,3 mrd inkl. mva. E6 Ranheim–Åsen bygges som firefelts motorvei (110 km/t) med doble tunnelløp. Utbyggingssjef: Jørund Gullikstad – 907 60 929 – jorund.gullikstad@nyeveier.no

Videoer

Den første videoen under viser behovet for ny "E6 nord". Den andre visualiserer E6-utbyggingen fra Ranheim til Åsen. Vi gjør oppmerksom på at animasjonen her er basert på Statens vegvesens opprinnelige planer. Etter at Nye Veier overtok ansvaret, er det gjennomført en rekke planendringer. Animasjonen mellom Kvithammar og Åsen er uttrykk for gjeldende kommunedelplan. Nye, oppdaterte videoer vil bli produsert når planene er detaljert, i samarbeid med entreprenør og berørte kommuner.

Prosjektet omfatter

42

kilometer vei

7

tuneller i to løp

4

bruer

2019

byggestart

2025

fullført