Prosjekt Kvithammar–Åsen (19 km)

Kontrakten ble forhåndskunngjort i juni 2018, og fristen for prekvalifisering gikk ut 10. oktober. Entreprenør velges i mars 2019. Strekningen bygges som firefelts motorvei med doble tunnelløp, og får 110 km/t som fartsgrense. Midt-Norges lengste tunnel (2 x 7,8 km) går gjennom Forbordsfjellet. Kontraktstørrelse: ca. 3,5 mrd. ekskl. mva. og vedlikehold. Prosjektkostnad: ca. 5,3 mrd. inkl. mva. Byggestart: 2020. Byggeslutt: 2025/2026. Utbyggingssjef: Jørund Gullikstad – 907 60 929 – jorund.gullikstad@nyeveier.no – Prosjektleder: Lars Erik Moe – 908 99 486 – lars.erik.moe@nyeveier.no
 • Kontraktsutlysning: sommeren 2018
 • Frist for prekvalifisering: 10. oktober
 • Totalentreprenør velges våren 2019
 • Samhandling i prosjekteringsfasen
 • Totalentreprise i gjennomføringsfasen
 • Prosjektkostnad: ca. 5,3 mrd. inkl. mva.
 • Kontraktsstørrelse: 3,5 mrd. ekskl. mva. og vedlikehold
 • Optimalisering pågår
 • Kommunedelplan foreligger og bearbeides
 • Byggestart: 2020
 • Ferdig vei: 2025

Slik kan veien bli - 10 framtidsbilder

 

Alternative E6-traséer forbi Åsen er utredet, og grafikken under viser de to mest aktuelle alternativene. Nye Veiers anbefaling er alt. 2. Dette støttes av kommuneledelsen i Levanger.

 

Foto over:
NY E6 I VUDUDALEN: Utbyggingssjef for E6 Ranheim–Åsen, Jørund Gullikstad, øverst i Vududalen. Åsen sør-krysset (trolig halvkryss med sørvendte ramper) planlegges ved gården Kleiva, som innløses.