Prosjekt Ranheim–Værnes (23 km)

Det spanske entreprenørkonsernet ACCIONA Construction er tildelt kontrakten sammen med sine norske underleverandører Multiconsult og Leonhard Nilsen & Sønner. Oppdraget omfatter prosjektering og bygging av 23 kilometer firefelts motorvei langs dagens E6-trasé. Det skal også bygges tre tunneler parallelt med de eksisterende, samt en ny tunnel forbi Hommelvik. I prosjektet inngår åtte bruer og tre toplanskryss. Kontraktsstørrelse: ca. 4 mrd. ekskl. mva. og vedlikehold. Prosjektkostnad: 5,6 mrd. inkl.. mva. Byggestart: 2019/2020. Byggeslutt: 2024/2025, Utbyggingssjef: Jørund Gullikstad – 907 60 929 – jorund.gullikstad@nyeveier.no – Prosjektleder: Grim Rønsberg – 926 15 116 – grim.ronsberg@nyeveier.no
  • Nye Veier valgte totalentreprenør Acciona i juli 2018
  • Kontrakt ble signert 28. september.
  • Integrert samhandling i prosjekteringsfasen
  • Totalentreprise i gjennomføringsfasen
  • Prosjektkostnad: ca. 5,6 mrd. inkl. mva.
  • Kontraktsstørrelse: ca. 4 mrd. ekskl. mva. og vedlikehold
  • Byggestart: 2019/2020
  • Ferdig vei: 2024
  • Første etappe (Ranheim-Reitan, 9 km): Ferdig 2021/2022 
  • Vedtatte reguleringsplaner i kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal omarbeides med ny regulering. Dette skjer i samhandlingsfasen med valgt entreprenør.

 

Foto over
SIGNERING: Fra venstre: finanssjef Pablo Garcia, ACCIONA Construction; divisjonsdirektør Joan Gil, ACCIONA Construction; adm. direktør Ingrid Dahl Hovland, Nye Veier og prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan, Nye Veier.