Fakta om E6 Ulsberg–Melhus S (64 km)

Ny E6 fra Ulsberg til Melhus sentrum bygges for det meste som firefelts motorvei dimensjonert for 110 km/t. Utbyggingen omfatter kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus – og Nye Veier samarbeider tett med alle. Bildet under viser (f.v.): Lars Bjørgård (utbyggingssjef i Nye Veier), Trond Jære (spesialrådgiver i Rennebu), Gunnar Krogstad (ordfører i Melhus) og Sivert Moen (ordfører i Midtre Gauldal).

Strekningen E6 Ulsberg-Melhus sentrum er inndelt i fire prosjekter (se under). Så langt er ett av disse vedtatt gjennomført: Kvål-Melhus sentrum.

Utbyggingen mellom Ulsberg og Kvål er foreløpig plassert i den nedre delen på Nye Veiers liste over prioriterte prosjekter. Det gjelder derfor å styrke den samfunnsøkonomiske nytten i prosjektet. Det vil i hovedsak si:

 • Kostnadsreduksjoner (20 prosent)
 • Økt hastighet (mest mulig 110 km/t)
 • Økt trafikksikkerhet (med fire felt og doble tunnelløp)

For å oppnå besparelsene som kreves, har det vært nødvendig å se på gjeldende reguleringsplaner med nye øyne. Da har mulighetene åpnet seg for betydelige kostnadskutt på flere områder. Mest teller:

 • Traséendringer
 • Færre og endrede kryss
 • Kortere og nye tunnel-løsninger
 • Kortere bruer hvis mulig

Resultat hittil: 20 prosent kostnadskutt og 20 minutter kortere reisetid.

I tillegg ventes vesentlige besparelser gjennom offensive kontrakts- og gjennomføringsmodeller, der tett samhandling med totalentreprenør er en forutsetning. 

Den første kontrakten (Kvål-Melhus S) gjennomføres som Nye Veiers første IPL-kontrakt, Integrert prosjektleveranse. Sentrale forutsetninger ved denne kontraktsformen er at byggherre, rådgiver og entreprenør:

 • utvikler forpliktende, tillitsbasert fellesskap
 • utnytter samlet kompetanse i alle prosjektfaser
 • viser full åpenhet om kalkyler
 • unngår «bedriftshemmeligheter»
 • sørger for kontinuerlig konflikthåndtering
 • samlokaliseres for kortest mulig beslutningslinjer

Bompengeutredningen (fra april 2017) er godkjent av alle berørte kommuner, samt Fellesnemda for de sammenslåtte trøndelagsfylkene, samt alle berørte kommuner. V

Bompengeprposisjon og veiutbyggingsavtale ble sendt Samferdselsdepartementet 27. august 2018. Stortingsvedtak ventes 20. desember 2018. 

E6 sør-utbyggingen omfatter kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus. Viktige deler av reguleringsarbeidet er utført eller pågår. Detaljregulering skjer når entreprenør/rådgiver er engasjert for de de ulike delene av utbyggingen.

Under følger fakta og grafikk for Nye Veiers fire prosjekter/kontrakter på E6 sør:  

VEDTATT PROSJEKT:

 • E6 Melhus S–Kvål
  Kontraktsstørrelse: ca. 0,7 mrd. ekskl. mva. og vedlikehold
  Prosjektkostnad: ca.1,1 mrd. inkl. mva.
  Byggestart: 2019
  Ferdig: 2020/2021

 

PLANPROSESS PÅGÅR FOR TRE PROSJEKTER:

 • E6 Ulsberg–Vindåsliene 
  Kontraktsstørrelse: ca. 2,7 mrd. ekskl. mva. og vedlikehold
  Prosjektkostnad: ca. 3,6 mrd. inkl. mva.
 • Mulig byggestart: 2020 – avhengig av NVs prioritering!
  Mulig fullføring: 2023

 • E6 Gyllan–Kvål
  Kontraktsstørrelse: ca. 3,3 mrd. ekskl. mva. og vedlikehold
  Prosjektkostnad: ca. 5,0 mrd. inkl. mva.
  Mulig byggestart: 2022 
  Mulig fullføring: 2026

 • Korporalsbrua–Gyllan
  Kontraktsstørrelse: ca. 2,2 mrd. ekskl. mva. og vedlikhold
  Prosjektkostnad: ca. 3,2 mrd. inkl. mva.
  Mulig byggestart: 2023
  Mulig fullføring: 2027

 

  

NYE VEIER
Besøksadresse:
Sluppenveien 17b 7037 Trondheim

Utbyggingssjef:
Lars Bjørgård
lars.bjorgaard@nyeveier.no
913 39 511