Reisetid veistrekning

0
0
0
0
0

E6 Trøndelag

I Trøndelag skal Nye Veier bygge ny E6 fra Nedgård i sør til Asp i nord. Utbyggingen vil bedre trafikksikkerheten, forkorte reisetiden og styrke vekst og utvikling i landsdelen.

Kontaktinfo

Nyheter

Filmer fra prosjektet

Behovet er stort for ny, firefelts motorvei i Trøndelag. Se disse to videoene: