Reisetid veistrekning

0
0
0
0
0

E6 Trøndelag

I Trøndelag skal Nye Veier bygge ny E6 fra Nedgård i sør til Asp i nord. Utbyggingen vil øke trafikksikkerheten, forkorte reisetiden og styrke vekst og utvikling i landsdelen. Nye Veier har nå utarbeidet forslag til reguleringsplan for E6 Nedgård – Toset i Rennebu kommune. Strekningen er ca. 10 km lang, og er en forlengelse i sør av strekningen E6 Ulsberg – Vindåsliene. Det er utarbeidet reguleringsplan for to separate alternativer, alternativ øst og alternativ vest. Forslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn og høring med frist for innspill og merknader 12. februar 2023. Les mer under menyknappen E6 Nedgård-Berkåk 👇

Kontaktinfo

Nyheter

Filmer fra prosjektet

Behovet er stort for ny, firefelts motorvei i Trøndelag. Se disse to videoene: