Reisetid veistrekning

0
0
0
0
0

E6 Trøndelag

I Trøndelag skal Nye Veier planlegge og bygge ny E6 fra Nedgård ved Ulsberg til Melhus sør for Trondheim. Nye Veier skal også planlegge og bygge fra Ranheim til Asp ved Steinkjer nord for Trondheim. Totalt utgjør dette en strekning på 165 km inkludert strekningen E6 Kvål - Melhus som er ferdig bygd. E6 Ranheim - Åsen er under bygging. På øvrige strekninger pågår prosjektutvikling og planarbeid. Det planlegges for firefelts motorvei med fartsgrense 100 eller 110 km/t på nesten hele strekningen.

Kontaktinfo

Nyheter

Filmer fra prosjektet

Se disse to videoene: