E6 Trøndelag

I Trøndelag skal Nye Veier bygge ut E6 med firefelts motorvei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – 106 km i alt. Utbyggingen vil bedre trafikksikkerheten, forkorte reisetid og styrke vekst og utvikling i landsdelen. Fartsgrense blir i hovedsak 110 km/t. I prosjektgjennomføringen legges det stor vekt på kontraktsmodeller med tettest mulig samhandling mellom byggherre, entreprenør og rådgiver.

Kontaktinfo

Fakta om E6 Trøndelag

Vi skal lage ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.

106
km
110
km/t

Nyheter

Filmer fra prosjektet

Behovet er stort for ny, firefelts motorvei i Trøndelag. Se disse to videoene: