E6 Berkåk - Vindåsliene

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Berkåk i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Veistrekningen er 15 km og går stort sett i jomfruelig terreng. Det blir hovedsakelig fire kjørefelt og fartsgrense 110 km/t. Det kan bli byggestart i slutten av 2023 og da kan veien åpnes for trafikk i løpet av 2027. E6 Berkåk-Vindåsliene er en del av det tidligere prosjektet E6 Ulsberg-Vindåsliene. Etter at Nye Veier avsluttet samarbeidet med entreprenørselskapet FCC Construcción S.A. i september 2021 ble Ulsberg-Vindåsliene delt i to entrepriser: Nedgård-Berkåk og Berkåk-Vindåsliene.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo