E6 Berkåk - Vindåsliene

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Berkåk i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Vi skal bygge 15 kilometer ny firefelts vei som skal øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten. Byggingen vil starte i 2024 og veien kan åpnes i 2027. Den nye veien skal bedre sikkerheten for trafikantene. I dag er det to felt uten midtdeler og det skjer ofte ulykker.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo