E6 Skogheim - Fossum

Nye Veier skal bygge ny E6 på strekningen Berkåk - Vindåsliene. Det er gjort en optimalisering av den nordre delen av strekningen, Skogheim - Fossum, som ligger i Midtre Gauldal kommune. Ny reguleringsplan for denne strekningen har vært ute til offentlig høring. Fristen for å gi merknader var 07.01.2022.

Hold deg oppdatert