E6 Skogheim - Fossum

Nye Veier skal bygge ny E6 på strekningen Berkåk - Vindåsliene. Det er gjort en optimalisering av den nordre delen av strekningen, Skogheim - Fossum, som ligger i Midtre Gauldal kommune. Ny reguleringsplan for denne strekningen ble vedtatt i Midtre Gauldal kommune 07.04.22.

Hold deg oppdatert