Fakta om E6 Berkåk - Vindåsliene

Reguleringsplanen for E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene ble vedtatt i 2019. Den 3 km lange strekningen fra Skogheim til Fossum i Midtre Gauldal kommune skal imidlertid omreguleres. Reguleringsplanforslaget går ut på å legge veilinjen i en dagsone vest for regulert trasé sør for Soknedal, blant annet ved å gjenbruke deler av eksisterende E6. Det gir trafikantene firefelts vei og fartsgrense på 90, ev. 100 km/t, til samme kostnad som for den regulerte løsningen med ettløps tunnel med tre felt og 80 km/t.

Planprogrammet for E6 Skogheim – Fossum ble vedtatt i Midtre Gauldal kommune 10.09.20. Frist for å gi merknader til reguleringsplanforslaget var 07.01.22. Les mer om planprosessen her.

Nye Veier avsluttet samarbeidet med entreprenørselskapet FCC Construcción S.A. i september 2021 da det ble tydelig at de ikke kunne bygge veien til avtalt pris. Nye Veier har jobbet med ny kontraktsstrategi og ny konkurranse vil bli lyst ut for Berkåk-Vindåsliene så snart som mulig.  

Planen er å starte utbyggingen av E6 Berkåk-Vindåsliene i løpet av 2022 og åpne veien for trafikk i 2025.