Fakta om E6 Berkåk - Vindåsliene

Reguleringsplanen for E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene ble vedtatt i 2019. Deler av strekningen, ca. 3 km fra Skogheim til Fossum, er imidlertid omregulert i ettertid. Midtre Gauldal kommune vedtok reguleringsplanen 07.04.22.

Denne reguleringsplanen går ut på å legge veilinjen i en dagsone vest for regulert trasé sør for Soknedal, blant annet ved å gjenbruke deler av eksisterende E6. Det gir trafikantene firefelts vei og fartsgrense på 90, ev. 100 km/t, til samme kostnad som for den regulerte løsningen med ettløps tunnel med tre felt og 80 km/t. Ny E6 medfører at dagens trafikk gjennom planområdet i stor grad vil flytte seg vekk fra dagens E6. Dette gir en forbedret situasjon for myke trafikanter.

Nye Veier avsluttet samarbeidet med entreprenørselskapet FCC Construcción S.A. i september 2021 da det ble tydelig at de ikke kunne bygge veien til avtalt pris. Ny konkurranse vil bli utlyst medio september 2022.

Planen er å starte utbyggingen av E6 Berkåk-Vindåsliene i løpet av 2023 og åpne veien for trafikk i 2025.