Kontaktinformasjon E6 Berkåk - Vindåsliene

Nye Veier:

Prosjektsjef E6 Berkåk - Vindåsliene: Per Kristian Skjølås, mobil 900 91 946

Prosjektleder plan: Jan Olav Sivertsen, mobil 915 46 871

Grunnerverver: Mona Husby, mobil 910 05 277 

Teknisk koordinator: Øystein Wiggen, mobil 992 17 204

Senior kommunikasjonsrådgiver (pressekontakt): Linn Herredsvela, mobil 995 17 661

Assisterende utbyggingsdirektør: Lars Bjørgård, mobil 913 39 511