Felles personvernerklæring for Midtre Gauldal kommune og Nye Veier AS for prosjektnettside og medvirkningsportal tilknyttet E6 Berkåk - Vindåsliene