E6 Gyllan – Kvål

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål i Melhus kommune. Veistrekningen er ca. 17 km lang og er planlagt som firefelts motorvei med fartsgrense 110 og 100 km/t. Det ble varslet oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning i 2021. Det er forventet at reguleringsplanen blir vedtatt i første kvartal 2024.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
2023
Planarbeid fullføres