E6 Gyllan – Kvål

Nye Veier bygger ny E6 fra Gyllan til Kvål i Melhus kommune. Veistrekningen er 15 km og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Planlagt byggestart er 2022, og hele strekningen kan da være i bruk i 2026.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
15
km
110
km/t
4
felt
2026
åpner