E6 Gyllan – Kvål

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål i Melhus kommune. Veistrekningen er ca. 17 km lang og er planlagt som firefelts motorvei med fartsgrense 110 eller 100 km/t.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo