E6 Gyllan – Kvål

Nye Veier bygger ny E6 fra Gyllan til Kvål i Melhus kommune. Veistrekningen er ca. 17 km og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Planlagt byggestart er 2022/2023, og hele strekningen kan da være i bruk i 2026.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
17
km
110
km/t
4
felt
2026
åpner